AAA
Czy mieszkańcy w końcu doczekają się basenu w Sulejówku?
Jest nadzieja
Niedziela, 11 marca 2018r. (godz. 10:55)

Od wielu lat w Sulejówku pojawiają się głosy mieszkańców wnioskujących o rozważenie możliwości budowy basenu. W ostatnich latach z uwagi na spłatę tzw. długu stadionowego oraz inne pilniejsze potrzeby infrastrukturalne temat ten nie był jednak poważnie rozpatrywany.

fot. Urząd Miasta Sulejówek

Tym niemniej biorąc pod uwagę fakt, że w 2019 i 2020 roku Ministerstwo Sportu będzie udzielać dotacji do budowy niewielkich basenów obecnie rozważamy możliwość rozpoczęcia przygotowań do takiej inwestycji. Nasz pomysł polega na budowie niewielkiego basenu przy wykorzystaniu dotacji Ministerstwa Sportu.


Pozostały koszt basenu chcemy sfinansować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Aby przeanalizować wszystkie "za" i "przeciw" przyszłej inwestycji udaliśmy się z wizytą roboczą do Słupska, który jako jedno z niewielu miast próbował wybudować aquapark właśnie w formule PPP.

Podczas spotkania z władzami Słupska dowiedzieliśmy jakie były uwarunkowania przygotowania tej inwestycji. Bazując na ponad 10 letnich doświadczeniach Słupska chcemy uniknąć okoliczności i niefortunnych decyzji, które spowodowały poważne opóźnienia w budowie aquaparku.

Pierwszym etapem naszych prac będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, która jest wymagana w naborach Ministerstwa Sportu. Już niebawem ten temat poruszymy na komisjach Rady Miasta, która zdecyduje czy stosowne środki zostaną zabezpieczone w budżecie.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego