AAA
VII Rajd Rowerowy na Orientację "Na wiosennym szlaku"
Niedziela, 15 kwietnia 2018r. (godz. 19:34)

22 kwietnia o godzinie 11:45 wystartuje w Sulejówku VII Rajd Rowerowy na Orientację "Na wiosennym szlaku" Organizatorem rajdu jest Urząd Miasta Sulejówek.

VII Rajd Rowerowy na Orientację "Na wiosennym szlaku"
VII Rajd Rowerowy na Orientację "Na wiosennym szlaku"
fot. Urząd Miasta Sulejówek

Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące od 1 do 8 osób będą miały za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania.


Cele szczegółowe Rajdu:

1) popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku,

2) kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności,

3) zapoznanie uczestników z działalnością Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
w Sulejówku oraz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej, w tym ze specyfiką służby wojskowej oraz sprzętem wojskowym,

4) promocja aktywnego wypoczynku,

5) dobra zabawa i integracja.

Odprawa startowa rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta.

Start Rajdu: godz. 11.45, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta.

Zakończenie Rajdu: godz. 15.30, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta.

Trasa Rajdu prowadzi przez teren poligonu będącego w użytkowaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej.

Na zakończenie Rajdu dla wszystkich uczestników zorganizowane zostanie ognisko z kiełbaskami, kawa i herbata.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego