AAA
UWAGA! Zostało 21 dni na zgłaszanie uwag w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy!
Wtorek, 27 marca 2018r. (godz. 20:47)

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy przebiegającej przez Sulejówek. 19 marca wydał obwieszczenie w tej sprawie wyznaczając termin 21 dni na zapoznanie się z dokumentacją oraz zgłaszanie uwag i wniosków.

fot. Urząd Miasta Sulejówek

Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 pok. 5 w godzinach 8.00-15.00. Telefon 85 740 69 81. Uwagi można zgłaszać ustnie do protokołu, pisemnie lub komunikacją elektroniczną. Przekazane uwagi i wnioski będą rozpatrzone przed wydaniem decyzji.


Przypominamy, że postępowanie w tej sprawie toczy się od lipca 2015r. Preferowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariant 2 (zielony) przebiega przez tereny Szkopówki, czemu Miasto Sulejówek jest przeciwne.

Akcję składania protestów zainicjowało Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek. Druki protestów i dostępne są w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ulicy Dworcowej 55 oraz na profilu Facebook stowarzyszenia https://www.facebook.com/lepszysulejowek/photos/a.705556152878024.1073741828.642837409149899/1338072266293073/?type=3&theater.

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Sulejówek.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego