AAA
Ruszyła inwentaryzacja dworca kolejowego z 1916r. !
Piątek, 04 maja 2018r. (godz. 18:25)

W ramach projektu "Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej" planujemy rewitalizację zabytkowego drewnianego dworca.

fot. Urząd Miasta Sulejówek
fot. Urząd Miasta Sulejówek
fot. Urząd Miasta Sulejówek

Przed wojną budynek pełnił funkcję dworca kolejowego. W swoim czasie korzystał z niego Marszałek Piłsudski, a jego żona Aleksandra przez wiele lat kupowała w nim ulubione ciastka. Po wojnie dworzec ten przerobiono na obiekt mieszkalny.


Obecnie budynek jest niezamieszkały. W ramach projektu "Polska Szkoła Ekologii" chcemy nie tylko przywrócić jego przedwojenny wygląd, ale również zainstalować w nim kino Virtual Reality, w którym emitowane będą filmy ukazujące piękno polskiej przyrody.

W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace inwentaryzacyjne. Do połowy maja wykonana zostanie również koncepcja techniczna odbudowy obiektu.

Z kolei w poniedziałek 7 maja Burmistrz Miasta spotka się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie, aby zaprezentować nasz pomysł na uratowanie tego wspaniałego obiektu.

Obecnie jesteśmy blisko przejęcia tego budynku od PKP S.A. Przypomnijmy- projekt "Polska Szkoła Ekologii" jest realizowany przez Miasto Sulejówek (lider) wspólnie z partnerami: powiatem przysuskim, Akademią Sztuki Wojennej i Politechniką Częstochowską.

Źródło: Urząd Miasta w Sulejówku

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego