AAA
Sulejówek może pozyskać dotacje na budowę basenu!
Piątek, 18 maja 2018r. (godz. 23:03)

Warunkiem pozyskania dotacji na budowę basenu jest posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną. Nabór organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłoszony zostanie w marcu 2019 r. i to właśnie wtedy chętne samorządy muszą wykazać się pełną dokumentacją budowlaną.

fot. Urząd Miasta Sulejówek

Na najbliższej sesji Rady Miasta - 24 maja Burmistrz zaproponuje radnym zabezpieczenie odpowiedniej kwoty niezbędnej do opracowania dokumentacji technicznej jeszcze w 2018 roku, tak aby miasto miało realne szanse na złożenie wniosku o dotację na początku 2019 r.


Jeśli Rada Miasta zdecyduje się na zabezpieczenie odpowiednich środków wówczas już w czerwcu zlecimy wykonanie dokumentacji basenu. Równocześnie jeszcze w czerwcu przeprowadzimy plebiscyt dotyczący lokalizacji basenu.

Zaproponujemy mieszkańcom dwie potencjalne lokalizacje - pustą działkę przy Liceum na ul. Paderewskiego (obecnie jest tam skład UM) oraz teren Parku Glinianki. Obecnie analizujemy model budowy basenu w cyklu 2-letnim (2019-2020) przy wykorzystaniu dotacji MSiT oraz instrumentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego