AAA
Miasto Sulejówek zabezpieczyło w budżecie pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej basenu!
Sobota, 26 maja 2018r. (godz. 13:56)

Na czwartkowej (24 maja) sesji Rady Miasta Sulejówek radni pozytywnie odnieśli się do propozycji Burmistrza. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę niezbędną do wykonania dokumentacji projektowej basenu już w 2018r.

fot. Urząd Miasta Sulejówek

Tym samym jeszcze w czerwcu wyłonimy wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki aby pozyskać dotację na budowę basenu musimy dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę już na początku 2019 r.


W czerwcu wspólnie z radnymi przygotujemy ogólne wytyczne do projektowania basenu. Będziemy również analizować preferowaną lokalizację obiektu - jak pisaliśmy w grę wchodzą 2 lokalizacje: działka miejska przy Liceum i Glinianki.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego