środa, 17 lipca, 2024
Strona głównaMama i DzieckoRekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych Miasta Sulejówek

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych Miasta Sulejówek

W dniu 18 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) zwana potocznie „ustawą rekrutacyjną”. Przepisy nowelizacji w znacznym stopniu zmieniają dotychczasowe zasady rekrutacji do przedszkoli.

Przez najbliższe dwa lata będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym zasady określone przez ustawę stosowane będą w ograniczonym zakresie, a placówki będą miały większą swobodę w wykorzystywaniu dotychczas stosowanych i sprawdzonych własnych rozwiązań.

Zgodnie z nowymi zasadami postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny tylko na wolne miejsca, co oznacza, że rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i zamierzający nadal je tam posyłać są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej właśnie placówce.

Deklaracji nie składają rodzice dzieci urodzonych w 2007r. i dzieci urodzonych w I półroczu 2008r., rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej (obowiązek szkolny).

Deklaracje dotyczące przyszłego roku szkolnego, należy złożyć do dyrektora placówki w terminie określonym przez przedszkole/szkołę Wzór będzie można otrzymać w przedszkolu lub szkole, będzie również dostępny na stronach internetowych placówek oświatowych. Liczba deklaracji złożonych przez rodziców posłuży do określenia liczby wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na które będzie prowadzona rekrutacja.

Spośród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta w pierwszej kolejności do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne lub posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, niepełnosprawnych rodziców (jednego lub obojga), rodziców samotnie wychowujących oraz objęte pieczą zastępczą. Kandydat, w zależności od spełniania kryteriów, potwierdzonych odpowiednią formą dokumentu lub oświadczenia, otrzyma odpowiednią liczbę punktów preferencyjnych, przy czym wszystkie kryteria mają jednakową wartość. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z największą liczbą punktów.

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji liczba kandydatów nadal przewyższać będzie liczbę wolnych miejsc przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

Dyrektor może określić nie więcej niż sześć kryteriów oraz każdemu z nich przyporządkować odpowiednią, niekoniecznie taką samą, liczbę punktów lub też określić „ważność” poszczególnych kryteriów w procedurach naboru. Z kryteriami przyjętymi w Mieście rodzice zostaną zapoznani w terminie umożliwiającym skuteczne złożenie wniosku.

Podstawą zakwalifikowania do postępowania rekrutacyjnego jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, złożony odpowiednio do dyrektora przedszkola lub szkoły, wyłącznie przez rodziców dzieci, które do tej pory nie korzystają z wychowania przedszkolnego. Wniosek uwzględnia przede wszystkim dane osobowe i adresowe, oraz spełniane przez kandydata lub rodziców kryteria naboru.

Rodzic będzie miał również możliwość wskazania we wniosku na terenie Miasta placówek publicznych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Wniosek rodzic składa tylko do jednej placówki ( placówki pierwszego wyboru).

Termin składania wniosków oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego zostanie określony przez dyrektorów placówek oświatowych. Wzór wniosku będzie można otrzymać w przedszkolu lub szkole, będzie on również dostępny na stronach internetowych placówek oświatowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. Proces rekrutacyjny będzie prowadzony przez komisję powołaną przez dyrektora.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments