piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaWiadomościBurmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej

Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej

W dniu 8 kwietnia 2016 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „USTAWA METROPOLITALNA – WYZWANIA, SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ”. Współorganizatorem konferencji był Burmistrz Miasta Sulejówek p. Arkadiusz Śliwa oraz Rektor Uczelni Łazarskiego. Patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Sponsorem konferencji była spółka BOŚ Eko-Profit.

Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej
Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej (Źródło: Urząd Miasta Sulejówek)

Konferencja została poświęcona praktycznym aspektom funkcjonowania aglomeracji warszawskiej w odniesieniu do przepisów do tzw. „ustawy metropolitalnej”. Została zaplanowana jako forum dyskusyjne, w ramach którego swoje doświadczenia i propozycje przedstawili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zaproszeni pracownicy nauki oraz specjaliści współpracujący z samorządami.

Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej
Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej (Źródło: Urząd Miasta Sulejówek)

Wśród prelegentów w pierwszej części konferencji wymienić należy: sędziego Jerzego Stępnia, Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, Radosława Czapskiego z Banku Światowego i Michała Wolańskiego z SGH, dr hab. Andrzeja Gałązkę z SGH, Sebastiana Bodzentę wiceprezesa BOŚ Eko-Profit, oraz dr hab. Tomasza Sławińskiego wicedyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Wojewoda Mazowiecki potwierdził, że współpraca metropolitalna Warszawy i gmin sąsiednich powinna być sformalizowana. W jego ocenie obowiązująca od stycznia br. ustawa prawdopodobnie wymaga pewnych zmian, tak aby dostosować ją realnych potrzeb gmin aglomeracji warszawskiej. 

Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej
Burmistrz Miasta Sulejówek współorganizatorem I Warszawskiej Konferencji Metropolitalnej (Źródło: Urząd Miasta Sulejówek)

Ocenił, że na dzień dzisiejszy nie widzi wielkiego zainteresowania utworzeniem związku metropolitalnego ze strony mazowieckich samorządów. Tym niemniej, jako wieloletni samorządowiec, podkreślił, że skala i ogrom problemów i potrzeb całej aglomeracji warszawskiej wymusza podjęcie szerszej niż dotychczas współpracy. Dr hab. Andrzej Gałązka podjął się próby delimitacji potencjalnych obszarów metropolitalnych w kraju. Podkreślił, że potencjał dochodowy i ludności aglomeracji warszawskiej jest ponad dwukrotnie wyższy niż drugiej w kolejności śląskiej i wielokrotnie wyższy od potencjału innych miast wojewódzkich. 

W swoim wystąpieniu Radosław Czapski z Banku Światowego, wspólnie z dr Michałem Wolańskimz SGH, postawili tezę, że efektywna współpraca metropolitalna wcale nie wymaga budowy sformalizowanej struktury związkowej. W ich ocenie wystarczy likwidacja istniejących barier współpracy, w tym zwłaszcza w odniesieniu do sposobu kalkulacji i podziału kosztów transportu zbiorowego. Jako przykład obecnej bariery integracji warszawskiego węzła komunikacyjnego podali obecny system refundacji ulg ustawowych. 

Jako możliwe rozwiązanie problemów komunikacyjnych aglomeracji wskazali możliwość wprowadzenia refundacji ulg w komunikacji zintegrowanej oraz alternatywne zastąpienie refundacji ulg ustawowych subsydiami poprzez przekazanie „znaczonych” środków organizatorom transportu – do wykorzystania w dowolny sposób. W ich ocenie w przypadku usunięcia barier integracji organizatorzy transportu publicznego powinni sami przystąpić do integracji. 

Wicedyrektor MBPR podkreślił z kolei, że sam fakt uchwalenia ustawy metropolitalnej w 2015 r. jest bardzo pozytywnym sygnałem ze strony ustawodawcy. W jego ocenie prace nad tą ustawą powinny być jednak kontynuowane ze względu na jej liczne niedoskonałości, zaś w prace te powinni w szerszym stopniu być włączeni przedstawiciele Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Sebastian Bodzenta z BOŚ Eko-Profit podkreślił, że dla samorządów udostępnione zostały ogromne środki finansowe w ramach NFOŚiGW na finansowanie wspólnych projektów środowiskowych. W swoim wystąpieniu przedstawił możliwości dofinansowania wkładu własnego samorządów przy realizacji projektów środowiskowych.

Rozmawiano również na temat dotychczasowych efektów i problemów współpracy gmin w tym zakresie. W tej części, w imieniu środowiska samorządowego, głos zabrał Burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa, wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński oraz Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. 

Burmistrz Sulejówka podkreślił, że w ewentualnym powołaniu związku metropolitalnego widzi więcej szans niż zagrożeń. W jego ocenie integracja metropolitalna powinna być sformalizowana w minimalnym możliwym stopniu przy zachowaniu jak największej samodzielności gmin partnerskich. Wskazał również obecne problemy współpracy w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej w aglomeracji.

Jako przykład podał Sulejówek, który dopłaca rocznie ok. 2,5 mln zł do porozumienia z ZTM, tymczasem z dwóch miejskich przystanków kolejowych korzystają licznie też mieszkańcy sąsiednich gmin, które nie partycypują w finansowaniu systemu. W jego opinii rolą przyszłego związku metropolitalnego będzie przede wszystkim realne oszacowanie kosztów funkcjonowania całego systemu transportowego i następnie adekwatny podział tych kosztów pomiędzy poszczególne jednostki samorządowe.

Na koniec Arkadiusz Śliwa podkreślił, że nie ma innej drogi niż integracja metropolitalna. Zaczątkiem jej jest formuła ZIT-u. Ustawa metropolitalna jeżeli nie przystaje do aglomeracji warszawskiej jak było słychać we wcześniejszych wypowiedziach to po poprawkach powinna w końcu doprowadzić do utworzenia metropolii warszawskiej korzystnej dla Warszawy i wszystkich gmin wchodzących w jej skład.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego podkreślił, że utworzenie związku metropolitalnego nie może być celem samym w sobie. W jego ocenie nie ma konieczności tworzenia kolejnej struktury administracyjnej, gdyż tych obecnych i tak jest zbyt wiele. Ocenił, że ewentualna współpraca metropolitalna byłaby możliwa w przypadku likwidacji wielu obecnych barier integracji, w tym m.in. w zakresie przepisów prawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt Gminy Stare Babice w swoim wystąpieniu stwierdził, że konieczne jest wprowadzenie systemu zachęt i motywacji do wspólnej integracji, tak jak to ma miejsce w przypadku instrumentu ZIT.

Na koniec zorganizowano panel dyskusyjny pod przewodnictwem Janusza Króla, redaktora naczelnego miesięcznika Wspólnota. W panelu wzięli udział: Arkadiusz Śliwa, dr Tomasz Sławiński, dr Andrzej Kurnicki z Rady Nadzorczej BOŚ Banku i Uczelni Łazarskiego, Jarosław Szajner – doradca Wojewody Mazowieckiego oraz Jan Grabiec – poseł na Sejm RP. Jan Grabiec – jeden ze współtwórców ustawy metropolitalnej – określił okoliczności jej powstania oraz motywy, które zostały wzięte pod uwagę w procesie legislacyjnym.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments